.
2016    10    04

„Limit Less“: Sandros Stanionytės ir Yuki Kobayashi (JP) savaitės veiksmas „Kabinete“

artnews.lt

yuki-kobayashi

Nuo spalio 7 d., penktadienio, 18 val. iki spalio 14 d. projektų erdvėje „Kabinetas“ (A. Mapu g. 20, Kaunas) vyks dviejų menininkų Sandros Stanionytės (LT) & Yuki Kobayashi (JP) gyvas veiksmas kasdien 13-19 val.

Dviejų menininkų gyvame veiksme siekiama kelti klausimus apie tapatybę, žmogaus teises, tautybę, tam pasitelkiant kūną kaip identifikacijos priemonę, neapribotą šalies ir veikiančią esamajame momente. Tačiau, ką reiškia buvimas čia ir dabar, ką turime įgyvendinti ateityje kaip pasaulio gyventojai? Tarpkultūrinis įvykis, jungiantis Japoniją ir Lietuvą, išplečia tautybės klausimą pasaulio kontekste.

„Kūnas yra mūsų pasas, Kūnas – mūsų identifikacija, Kūnas – mūsų tapatybė.“

Menininkai Sandra Stanionytė ir Yuki Kobayashi pateikia save kaip neapribotus lyties ar tautybės, o savo kūrybą – kaip gyvą ir veikiančią esamajame momente. Teigiama, kad būtina iš naujo apibrėžti: kūną kaip objektą, lyties ir žmogiškuosius ryšius tarp dviejų kūnų, ženklodarą, reklamą, meno komercializaciją, menininkų poreikį aukotis, įsisenėjusias struktūras ir sąvokas. Keliamas iššūkis technologinei ir komercinei kibernetinės kultūros, socialinių tinklų, virtualių vaizdų visumai, siekiant stipresnio ryšio tarp žmogaus ir realybės. Šis performansas – aktyvus, vykstantis istoriniame, politiniame, kultūriniame gyvenime, ieškantis naujų identifikacijos būdų dabartiniame pasaulyje.

Yuki Kobayashi / 小林勇輝 (1990, JP) įgijo Tapybos ir Performanso magistro laipsnį Karališkajame meno ir dizaino koledže Londone. Vizualiųjų menų ir performanso atstovas, naudojantis savo kūną neutralaus lytiškumo tyrimui. Kelia klausimus apie rasės stereotipus, tiria žmogiškuosius ryšius, sąryšį tarp laiko, erdvės apribojimų ir takumo. Sandra Stanionytė (1986, LT) įgijo Skulptūros ir Performanso magistro laipsnį Karališkajame meno ir dizaino koledže Londone. Veikia tarpdisciplininio, performanso meno srityse. Naudoja savo kūną klausimų kėlimui apie įvairialypius socialinius ir politinius konstruktus. Abu menininkai yra šiemet jų ir kolegų suburto performanso kolektyvo Stillllive nariai.