• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2018    09    03

Lietuvių - prancūzų projekto „Susitikimas ant tilto“ paroda galerijoje „Akademija“

artnews.lt


Rugsėjo 3 dieną 17 val.  VDA galerijoje „Akademija“ atidaroma lietuvių – prancūzų  projekto „Susitikimas ant tilto / Rendez-vous sur le pont“ paroda. Parodos dalyviai: Isidore Krapo, Christophe Massé,  Franck Garcia (Prancūzija), Arvydas Šaltenis, Lilija Puipienė, Edita Rakauskaitė, Romualdas Balinskas (Lietuva).

2015 m. geguzés 22 d. – birzelio 13 d.  Vilniaus LDS  „Arkos” galerijoje vyko tarptautinio projekto „Vanduo po ti1tu / Water Under the Bridge” tapybos paroda, kurioje buvo pristatyti menininkų Isidore Krapo (tikroji pavarde Hubert Becheau) iš Bordo (Prancūzija) ir lietuvių  menininkių –  Editos Dalios Rakauskaitės ir Lilijos Puipienės darbai. Šis tarptautinis projektas buvo numatytas kaip  tęstinis, planuota surengti parodą  Bordo, kur būtų  galima jtraukti daugiau Lietuvos kūrėjų.  Parodos metu poetas, vertėjas is prancūzų kalbos Dainius Gintalas publikavo straipsnį „Trise ant e1egantiškko tilto” savaitraštyje „Literatūra ir menas” (2015-06-12, Nr. 3525).

Pats tilto įvaizdis  laiko ir istorijos tėkmėje tapęs banaliu ir dažnai nedaug  reiškiančiu, visgi menininkams yra svarbi sąlygiška ir simbolinė susitikimo vieta. 2017-2018 metais  inicijuotas tęstinis projektas „Susitikimas ant tilto / Rendez-vous sur ie pont”, kurio metu 2017 m. buvo  surengta tapybos paroda Bordo (Prancūzijoje) ir buvo suplanuotos  8 parodos Lietuvoje 2018 metais.

2017 m. rugsėjo 12 d. – 27 d. vyko tęstinio  tarptautinio projekto „Vanduo po tiltu / Water Under the Bridge” tapybos paroda Bordo, kurioje be Vilniuje 2015 m. jau eksponuotų I. Krapo, E. Rakauskaitės ir L. Puipienės kūrinių, buvo pristatyti  ir vieno žymiausių  šiuoIaikinių Lietuvos dailininkų – Arvydo Šaltenio darbai. Lietuvių menininkų kūrybą ir savo poeziją pristatė poetas vertėjas Dainius Gintalas.

Žymus prancūzų  menininkas I. Krapo rašo, kad „jo įstatymo leidėja ir valdytoja yra spalva – ryški, kartais netgi isteriška ir išties valdinga“, kad jo kūrybininės inspiracijos  šaltiniai pirmiausiai susisiekia su prancūzų  fovizmu  (Henri Matisse’o, André Deraino ar Maurice’o de Vlamincko) laukiniu spalvų polėkiu, taip pat su primityvistine tapyba, atmiešta  su dekoratyvinės dailės tendencijomis ir liaudies menu ar Art brut (brutaliuoju menu). I. Krapo taip pat yra skulptorius, restauratorius, meno pedagogas, konceptualiojo meno atstovas.

2018 m. projektas vél atsikėlė į Lietuvą  – jau suplanuotos 8  parodos „Susitikimas ant tilto / Rendez-vous sur le pont” skirtinguose Lietuvos miestuose, įtraukiant įvairias inslitucijas kaip partnerius. Parodos vyko, vyksta  2018 m. vasario – rugpjūčio mėnesiais Anykščiuose, Utenoje, Rokiškyje, Vilkaviškyje, Biržuose, Ukmergėje , Videniškiuose. Baigiamoji paroda planuojama Vilniuje, VDA galerijoje „Akademija“.  Organizuojant parodas  Lietuvoje, bus plečiamas tiek menininkų  iš Lietuvos ir iš  Pranciūzijos  ratas – parodose savo kūrinius  be I. Krapo dar eksponuoja  žinomi prancūzų dailininkai Christophe Massé  bei  Franck Garcia. Lietuvių gretas papildys Romualdas  Balinskas.

Rugsėjo  5 -10  dienomis I.Krapo vadovaus  VDA studentų praktikai  Nidos kolonijoje. Tikimasi, kad projektas taps ilgalaikiu tęstiniu projektu, galimybe kūrybiškai  vizualios raiškos kontekste komunikuoti  Lietuvos – Prancūzijos meninėje erdvėje.