.
2011    09    01

Laimėkite Tomo Pabedinsko knygą „Žmogus Lietuvos fotografijoje“

artnews.lt

Rugsėjo 1-ąją moksleiviai auklėtojoms dovanoja kardelius, o mes skaitytojams dovanojame knygą – Tomo Pabedinsko „Žmogus Lietuvos fotografijoje“. Knyga pristatyta šių metų pavasarį ir yra leidinių serijos  „Lietuvos fotografijos istorija: socialiniai, politiniai, estetiniai ir komunikaciniai aspektai“ dalis.

Knygoje analizuojami svarbūs Lietuvos fotografijos pokyčiai, išryškėję XX amžiaus pabaigoje. Dalis tuomet sukurtos fotografijos netęsė humanistinių Lietuvos fotografijos mokyklos tradicijų ir apskritai neatitiko įprastų fotografijos meistriškumo kriterijų. Fotografai ir kiti menininkai ėmė kurti neišraiškingą fotografiją, skatinančių refleksyvų požiūrį į žmogų ir jo aplinką. Ši požiūrių kaita monografijoje atskleidžiama analizuojant ir lyginant skirtingų laikotarpių bei stilių lietuvių autorių darbus. Daugiausia dėmėsio skiriama amžių sandūroje išryškėjusioms žmogaus traktuotės fotografijoje tendencijomis – jos aptariamos pasitelkiant tarpdisciplininius tyrimo metodus.

Norint gauti knygą dovanų tereikia teisingai atsakyti į klausimą: kas pirmasis pradėjo moksliškai tyrinėti Lietuvos fotografiją ir iš to apsigynė daktaro disertaciją?

Atsakymus siųskite el. p. artnews@artnews.lt

Neteisingai atsakę, ar nelaimėję knygos, ją gali neišeidami iš namų įsigyti internetu šiuo adresu: www.artbooks.lt