.
2014    06    28

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti „Ringa“ kūrybinėse dirbtuvėse Rygoje

artnews.lt

Lem_loop2

Rupert kviečia dalyvauti kūrybinėse dirbtuves „Ringa“, vyksiančiose š. m. liepos 28—rugpjūčio 2 dienomis Rygoje. Dirbtuves kuruoja Rupert edukacinės programos dalyvės kuratorės ir rašytojos Alex Davidson ir Jacquelyn Davis. Pagrindinė dirbtuvių lektorė — Laure Preston. Šis projektas yra partnerystė tarp „kim?“ šiuolaikinio meno centro Rygoje, Rupert meno ir edukacijos centro Vilniuje, Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos ir Berlyno aukščiausiosios kultūros rėmimo asociacijos. Programa organizuojama kaip Rygos, 2014 m. Europos kultūros sostinės  programos „Belaukiant… (Idėjos archeologija)“ dalis.

Viena iš teorijų apie Rygos vardo kilmę teigia, kad tai iškreiptas archajiškos livonų kalbos žodis „ringa“, reiškiantis kilpą ir siekiantis laikus, kai Ryga tebuvo uostelis Dauguvos kilpoje. Ši trumpa etimologinė ekskursija atskleidžia kaip giliai livonų tarmė yra įaugusį į dabartinę miesto kalbą ir kultūrą. Kita priežastis pasiskolinti šį žodį — jo dvasinė egzistencija (Grizelda Kristina, paskutinioji livonų kalbos gimtakalbė, mirė praeitais metais, būdama 103 m. amžiaus). Rygoje praeitis nuolat aidi ir kartojasi kaip miesto politinė ir kultūrinė akustika. „Ringa“ kūrybinės dirbtuvės tiria buvimą mieste su savomis istorijomis, formuojančiomis jo kalbą ir dabarties patirtį.

„Dukart į tą pačią upę neįbrisi.“[1] Ar to pačio filmo, teksto arba pasivaikščiojimo patirtis yra kaskart kitokia? Ši idėja išbandoma kaip kūrybinių dirbtuvių užduotis išdėstant pagal kilpos struktūrą ir matematinį Mėbijaus juostos principą. Bus tiriama kaip pradžia ir pabaiga gali sutapti tose pačiose koordinatėse, ir koks santykis užsimezga su įkontekstintų interesų „kilpomis“ iš kultūrinių, vizualinių, tekstinių perspektyvų. Filmai gali būti žiūrimi kelis kartus, pasivaikščiojimas kartojamas, tekstas perrašomas. Šios užduotys susitelks ties grynu interpretacijos procesu, ties smulkiomis detalėmis, sudarančiomis semantines, asociatyvias ir istorines reikšmes kalboje. Kūrybinių dirbtuvių dalyvių prašome drauge struktūruoti šias interpretatyvias užduotis, atskleidžiant jose etimologinius, sudėtinius ir dažnai politinius Rygos atvaizdus.

„Kaip bebūtų keista, knygos neįmanoma perskaityt pirmą kartą — įmanoma tik perskaityti dar kartą. Geras, godus ir aktyvus skaitytojas skaito tik pakartotinai.“[2] Ši Vladimiro Nabokovo citata paskatino Zadie Smith ištirti pakartotinio skaitymo procesą. „Žinomiausios knygos turi architektūrą“ [3], primena mums Smith. Skaitydami iš naujo mes vėl įžengiame į pastatą, tyrinėjame kambarius, koridorius, laiptus ir sodus. Per skaitymo iš naujo procesą, atidžią žodžių reikšmės architektūros apžiūrą ir kitas kalbos bei patirties detales išryškėja jų platesnės implikacijos.

Į kūrybines dirbtuves pakviesti keli lektoriai, tačiau svarbiausi yra patys dalyviai. Kiekvienas dalyvis bus kviečiamas surengti vieną nedidelį renginį arba užduotį, atitinkančią dirbtuvių temą ir susijusią su Rygos miestu. Suformuluota užduotis bus svarbiausias kriterijus vertinant paraiškas dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Dalyviams skiriami dienpinigiai ir padengiamos kelionės bei apgyvendinimo išlaidos.

Pagrindinės kūrybinių dirbtuvių veiklos susijusios su rašymu ir jo vaidmeniu meninės kūrybos procese. Ypatingas dėmesys bus skiriamas literatūrinių ir istorinių žodžių reikšmių tyrinėjimams, siekiant nutolti nuo dominuojančių interpretacijų. Taip pat bus gilinamasi į žodžių praeities ir dabarties ryšius bei santykį su tam tikromis vietomis ir kultūromis, o konkrečiai — Rygos miestu. Per savaitę truksiančias kūrybines dirbtuves vyks paskaitos ir užduotys, vedamos dirbtuvių organizatorių ir dalyvių, taip pat skiriamas laikas savarankiškam kūrybiniam darbui. Paskutiniosiomis dirbtuvių dienomis darbai bus pristatomi ir aptariami. Prieš kūrybines dirbtuves bus parengtas rekomenduojamų skaitinių sąrašas, taip pat tapsiantis medžiaga vėlesnėms diskusijoms.

Paraiškos į „Ringa“ kūrybines dirbtuves priimamos iki birželio 29 d. (imtinai). Prašome naudotis šia paraiškos forma internete: http://www.migaa.eu. Pakviestų dalyvių kelionės ir apgyvendinimo išlaidos bus padengtos.

Laboratoriją dalinai remia: „Nordic Culture Point“, Kultūros programa 2007—2013 ir Grundtvigo mokymosi visą gyvenimą programa.

Galutinė renginių programa ir lektorių sąrašas bus paskelbti netrukus.

[1] Žinoma latvių patarlė ir graikų filosofo Heraklito suformuluotas principas, taip pat aptinkamas Walt Disney animaciniame filme „Pocahontas“
[2] Vladimiras Nabokovas, „Geri skaitytojai ir geri rašytojai“, iš: „Paskaitos apie literatūrą“
[3] Zadie Smith, „Iš naujo skaitant Barthes‘ą ir Nabokovą“, iš: „Apsigalvojant“

Iliustracija: Stanisławas  Lemas, „Laiko kilpoje“