.
2022    08    03

Kūrybinės – edukacinės dirbtuvės jaunimui: skulptūra ir ready-made kūryboje

artnews.lt

Tęsdama ilgametį su Lietuvos mokiniais vykdytą projektą „Kasdieniai objektai kūryboje“, liepos mėnesį galerija (AV17) organizavo kūrybines-edukacines dirbtuves, ir kvietė prisijungti 16–29 metų Ukrainos jaunimą. Įvairių sričių Lietuvos kūrėjai vedė užsiėmimus, kurių metu dalyviai susipažino su pagrindinėmis skulptūros ir ready-made technikomis, kūrė objektus pritaikant kasdienius ir ypatingų priemonių nereikalaujančius metodus ir naudojant jau egzistuojančius daiktus ar antrines žaliavas. Ši tema skatino visiems prieinamą saviraiškos būdą, kurį gali tęsti ir pasibaigus užsiėmimams. Kūrybinės dirbtuvės buvo paremtos dailės terapijos metodais, suteikė galimybę pažinti meną, atspindėti, išreikšti ir lengviau priimti emocijas. Užsiėmimai buvo orientuoti į savęs pažinimą per kūrybinę veiklą, nes tai yra universalus įrankis komunikuoti be žodžių ne tik sau pačiam, bet ir kitiems.

Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai buvo įtraukiami į edukacines paskaitas, diskusijas ir praktinius užsiėmimus su profesionaliais Lietuvos menininkais ir pedagogais: Aurelija Maknyte, Marija Šnipaite, Neringa Zakarauskaite, Saule Noreikaite, Austėja Varne, Remigijumi Rančiu ir Monika Gedrimaite. Fotografė Aurelija Maknytė supažindino dalyvius su ready-made panaudojimo fotografijoje būdais bei beaparatės fotografijos (cameraless) technikomis. Praktinio užsiėmimo metu buvo kuriamos fotogramos bei chemigramos – tai nuotraukos, sukurtos nenaudojant fotoaparato, apšviečiant šviesai jautrų fotopopierių. Skulptorės Marijos Šnipaitės kūryba yra dažnai veikiama kasdienybės ritualų, literatūrinių kūrinių, kurių pasakojimas paremtas chaotišku asociacijų tinklu, tad ji su jaunimu nagrinėjo erdvinių kūnų kompozicijas, objektus bei jų santykio su aplinka ir pačiu savimi suvokimą. Menininkės Neringa Zakarauskaitė ir Monika Gerdrimaitė pakvietė dalyvius kurti bendras instaliacijas, o proceso metu buvo skatinami neverbaliai papasakoti savo išgyvenimus ir atrasti bendrumą dirbdami kartu. Austėja Varnė su dirbtuvių dalyviais, iš paprastų medžiagų kūrė ne tik lengvai pagaminamus, tačiau ir asmeninėje aplinkoje pritaikomus šviesos objektus. Saulė Noreikaitė vedė performatyvaus meno užsiėmimus, kurių metu buvo siekiama išlaisvinti ir išreikšti emocijas per judesį. Tuo tarpu Remigijaus Rančio muzikos užsiėmimuose dėmesys buvo sutelkiamas į kūno, garso ir objekto santykį. Kūrybinių dirbtuvių metu jaunimas buvo skatinamas reikšti savo emocijas, jausmus.

Apie savo patirtį kūrybinėse–edukacinėse dirbtuvėse pasakojo Luiza ir Lera, susipažinusios jų metu:

„Kas kart vyksta nauji užsiėmimai. <…> Bendravimas su kitais žmonėmis [man] yra svarbiausia. Taip pat tai yra galimybė išsikrauti, pasimiršti, nuveikti kažką naujo.“ – pasakoja Luiza.

„Man čia labai patinka. Pavyksta atitrūkti nuo minčių, kurios visą laiką sukasi galvoje. Linksma ir įdomu. <…> Labai pozityviai nuteikia. Galime pasinerti į tai ką veiki, nėra laiko galvoti apie ką nors kitą.“ – Lera.

Kūrybinės dirbtuvės sulaukė nemažo susidomėjimo, į veiklą mielai įsitraukė ir dalyvių artimieji, vyresni ir jaunesni šeimos nariai. Jaunimas išmoko naujų kūrybos metodų bei atrado saugią erdvę reikšti emocijoms bei kurti naujus ryšius tarpusavyje. Dalyviai susipažino su šiuolaikiniu menu ir Lietuvos kūrėjais. Atsiliepė, jog ir toliau kurs bei lankysis meno parodose Vilniuje.

(AV17) galerija iš kitų išsiskiria savo siekiu pristatyti išskirtinai šiuolaikinio objekto, skulptūros ir instaliacijos meną. Jos pagrindinis tikslas, pasitelkiant įvairias kūrybiškas bei šiandieniniam žmogui aktualias priemones, populiarinti šiuolaikinį meną tarp skirtingų auditorijų, skatinti jo suvokimą ir domėjimąsi. Ne tik galerijoje, bet ir už jos ribų, vystoma edukacinė veikla apima neformalius susitikimus su menininkais, kūrybines dirbtuves, paskaitas ir kitus renginius.

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneris – Užupio meno inkubatorius.