.
2009    01    19

Įspūdžiai iš Kęstučio Šapokos video darbų peržiūros JMVMC

Izaura Martinez
Kęstutis Šapoka. Potvynis: baltas sombrero

Kęstutis Šapoka. Potvynis: baltas sombrero

2009 m. sausio 8 d. Jono Meko vizualiųjų menų centre vyko menininko Kęstučio Šapokos video kūrinių peržiūra. Kęstutis Šapoka – tarpdisciplininį meną kuriantis menininkas, savo idėjoms įgyvendinti dažnai pasitelkiantis video išraišką.

Menininkas pristatė valandos trukmės, šešių video kūrinių, sukurtų 2005 – 2008 m., programą.
Nors šiai peržiūrai atrinkti kūriniai vadinami bendru video meno vardu, juos galima vadinti ir videomenu, ir dokumentika, ir videoperformansais vienu metu.
Po video peržiūros kūrinius komentavo ir kartu moderavo pokalbį dr. Tojana Račiūnaitė ir dr. Nerijus Milerius. Vėliau į bendrą diskusiją įsijungė ir publika.

Tiek dr. Tojanai Račiūnaitei, tiek ir dr. Nerijui Mileriui kaip teoretikams ryškiausias, pastebimiausias Kęstučio Šapokos kūriniuose pasirodė siekis manipuliuoti tekstu ir vaizdu, savotiškai kloti vieną prasminį (ir plastinį) sluoksnį po kitu. Dr. Nerijus Milerius daugiau kalbėjo apie teksto ir vaizdo video kūriniuose santykius ir apie šiuolaikinio meno apskritai kontekstualumą ir neišvengiamą prasmių, kontekstų ir metakontekstų sangrūdą, savotišką jų kakofoniją, kai viena prasmė savaime sukelia virtinę asociacijų. Tai, anot filosofo, mūsų kultūros bruožas, jo esmė. Ar toks kultūrinis kontekstualumas ir prasminis reliatyvizmas yra pozityvus ar negatyvus, N. Milerius siūlė tiesmukai nepręsti.

Dr. Tojana Račiūnaitė taip pat Kęstučio Šapokos kūriniuose pastebėjo siekį žaisti teksto ir vaizdo konvencijomis, tačiau T. Račiūnaitei šis autoriaus siekis pasirodė kur kas problemiškesnis arba kai kuriuose kūriniuose paneigiantis pats save.

Į diskusiją įsijungė vienas lietuviškojo video meno klsasikų – Evaldas Jansas ir keliais taikliais klausimais, daugiausia susijusiais su formos\koncepcijos ryšiu, nuginklavo nepasiruošusį menininką, kuris savo ruožtu gavo profesionalumo pamoką ir pasibaigus renginiui atskirai padėkojo Evaldui Jansui už tikrai vertingas pastabas. Tuo tarpu peržiūroje dalyvavęs menininkas dainius Liškevičius pokalbio\diskusijos metu gudriai šypsojosi, bet į diskusiją nesikišo.

Kiti žiūrovai taip pat diskutavo, išsakė savo vertinimus, pastebėjimus, daugiausiai kritiką.
Peržiūrą\pokalbį\diskusiją kiek švelnino ir užbaigė LTMKS pirmininkas Darius Gerasimavičius, šiek tiek reabilituodamas jauną menininką publikos akyse ir tuo pačiu pakviesdamas apsilankyti kituose „Video ekrano“ renginiuose – Jurgos Barilaitės, Jono Zagorsko, Evaldo Janso, Andriaus Kviliūno kūrinių peržiūrose.

Jean Claude van Gogh

Jean Claude van Gogh