.
2023    05    16

Artnews.lt suburtame forume Vilniuje – diskusijos tarp Baltijos ir Šiaurės šalių meno ir kultūros žurnalų redaktorių

artnews.lt

Balandžio 27–28 dienomis Vilniuje įvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vizualaus meno ir kultūros žurnalų redaktorių forumas, surengtas kultūrinės organizacijos „Artnews.lt“. Forume savo patirtimis dalijosi Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos leidinių redaktoriai.

Forumo idėja kilo iš ilgai brendusio poreikio užmegzti ir vystyti nuolatinius ryšius su regioninių leidinių redaktoriais, siekiant su kolegomis dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis bei tarpusavio bendradarbiavimu stiprinti ne tik regioninę, bet ir tarptautinę leidybą bei meno kritiką.

Forumas apjungė skirtingai veikiančius žurnalus: anglakalbį Estijos žurnalą A Shade Colder (redaktorės Kaarin Kivirähk and Keiu Krikmann), Latvijos dvikalbį (LV/ENG) meno metraštį WunderKombinats. Latvian Art Yearbook (red. Šelda Puķīte ir Santa Hirša), Lietuvos spausdinamus žurnalus Dailė (leidykla „Artseria”, Aistė Kisarauskaitė ir Lukas Stanionis) ir Krantai (Helmutas Šabasevičius), skaitmeninį šiuolaikinio meno žurnalą Artnews.lt (Vaida Stepanovaitė) bei Baltijos šalių šiuolaikinio meno reiškinius nagrinėjantį skaitmeninį žurnalą Echo Gone Wrong (Vitalija Jasaitė). Taip pat Islandijoje spausdinamą žurnalą Art in Iceland (Starkaður Sigurðarson ir Hólmar Hólm Guðjónsson) ir Norvegijoje spausdinamą Norwegian Art Yearbook (Susanne Christensen), Suomijos skaitmeninį žurnalą EDIT (Rosa Kuosmanen ir Sanna Lipponen) bei Novergijos ir kitų Šiaurės šalių meno procesus aptariantį skaitmeninį žurnalą Kunstkritikk (Mariann Enge).

Nepaisant žurnalų skirtumų – gyvavimo laikotarpio, kalbos, periodiškumo, formato, finansavimo kelių – visus leidinius vienija regioninės (meno) istorijos bei šių dienų aktualijos. Forumo metu leidinių redaktoriai surado daug sąlyčio taškų, uždarų diskusijų metu Šiuolaikinio meno centro skaitykloje pasidalijo vertingomis patirtimis.

Diskutuojant apie kultūros leidinių (infra)struktūras, daugiausia dėmesio skirta klausimams, jautriems kiekvienam leidiniui – apie finansines padėtis ir poreikius. Aptarta priklausomybė nuo „projektinių“ lėšų ir valstybinių kultūros fondų, kurie ne visuomet atitinka žurnalų leidybos specifiką bei neužtikrina tęstinumo. Kitos diskusijos metu forumo dalyviai dalijosi patirtimi apie savo vedamų leidinių turinį bei grįžtamojo ryšio strategijas – visų pastebėta, jog sunku tiksliai nustatyti pasiekiamas auditorijas (ypač – spausdintų leidinių atveju, kurie neturi prieigos prie skaitytojų statistikos). Tuo pačiu kvestionuoti kriterijai, kuriais matuojama turima auditorija – ar profesionaliam menui skirti leidiniai turėtų ją vertinti pagal amžiaus, lyties, išsilavinimo, gyvenamosios vietos ir kitus statistinius algoritmų vedamus kriterijus, ar vis dėlto reikalinga kitokia prieiga? Redaktoriai pastebėjo, jog plečiant auditorijas reikia ieškoti skirtingų pokalbio su jomis būdų, tačiau svarbu išlaikyti turimus skaitytojus iš profesionalaus meno bei kultūros lauko.

Galiausiai forume diskutuota skaidrumo bei santykių etikos leidyboje tema. Pastebėta, jog etikos nuostatos žurnalų virtuvėje dažnai nėra formalizuotos, tačiau dalyvauja redaktorių darbe, ypač bendraujant su rašytojais. Svarbu palaikyti skaidrų bendradarbiavimą teksto rengimo proceso metu bei jautriai žvelgti į rašytojo pasiūlytas mintis jų pernelyg neiškraipant, taip pat užtikrinti, jog vertimai į kalbą, kuria rašytojas negalės perskaityti savo teksto, būtų atlikti kuo tiksliau.

Diskusijų metu išryškėjo, jog vizualaus meno ir kultūros žurnalai priklauso ne redaktoriams, bet vietos kultūros ir meno laukui bei skaitytojams – ir tai svarbu atliepti vystant žurnalų veiklą.

Baltijos ir Šiaurės šalių vizualaus meno ir kultūros žurnalų redaktorių forumas neapsiribojo uždaromis redaktorių diskusijomis – balandžio 27 d. Nacionalinėje dailės galerijoje forumas vykdė viešą diskusiją ,,Naujas etapas: meno kritika Baltijos ir Šiaurės šalyse“, organizuotą kartu su Meno kritikos apdovanojimais. Apdovanojimus ir juos lydintį renginių ciklą organizuoja Šiuolaikinio meno centras, LNDM Nacionalinė dailės galerija ir Artnews.lt. Diskusijos „Naujas etapas: meno kritika Baltijos ir Šiaurės šalyse“ metu aptarta meno kritikos ir kultūrinės refleksijos pozicija Baltijos ir Šiaurės šalyse ir kaip jos vystymasis – kokias vietines istorines tradicijas atsineša kiekvienas žurnalas ir kokias naujas kuria. Dėmesys skirtas ne tik žurnalų redaktorių ir rašytojų atsakomybei formuojant kultūrinės refleksijos poziciją, bet klausta ir apie kiekvienos šalies politinę valią ir finansinį įsitraukimą, taip pat – kokią poziciją formuoja skaitytojai.

Nuotraukos: Inga Juodytė ir Evgenia Levin

Baltijos ir Šiaurės šalių vizualaus meno ir kultūros žurnalų redaktorių forumą organizuoja kultūros organizacija „Artnews.lt“. Forumą finansuoja „Nordic Culture Point“.