.
2011    01    24

„Mikalojus Povilas Vilutis ir mokiniai“ galerijoje „Akademija“

artnews.lt

Sausio 24 d. 17 val. Vilniaus galerijoje „Akademija“  atidaroma paroda „Mikalojus Povilas Vilutis ir mokiniai“.

Šia paroda rūpi aktualizuoti klausimus apie meistro/mokytojo ir mokinio santykio reikšmę mūsų visuomenėje, kai moksleiviams ir studentams mokytojas jau nėra tik autoritetas. Net ir mokymosi metu norime būti visiškai laisvi, neįsipareigoję, nelojalūs mokytojui ir vertiname kūrybinę laisvę labiau už mokymąsi. Studijuojant Vilniaus dailės akademijoje teko girdėti, kad ryškaus menininko-mokytojo įtaka mokiniui gali slopinti mokinio prigimtinę saviraišką. Tačiau taip galvojama buvo nevisada. Toks požiūris išryškėjo tik per pastaruosius du dešimtmečius. Mokytojas – tai ne tik amato, bet ir gyvenimo būdo, savos filosofijos, pasaulėjautos, savos tiesos, vertybių ir principų perdavėjas, kurie, pradedant eiti savu keliu, mokinyje lieka kaip laikysenos struktūra, leidžianti „šokti savo šokį“.

Šioje parodoje galėsime stebėti, kaip žymaus grafiko M. P. Vilučio, turinčio ryškų savo braižą, savitą pasaulėjautą, gyvenimo filosofiją, buvimas šalia augančių mokinių paveikė jų kūrybą. Ir kaip sekasi mokiniams toliau eiti vieniems savo kūrybos keliu. M. P. Vilučio darbai, eksponuojami parodoje, sukurti tuo metu, kai jis, kaip jo mokiniai dabar, buvo jaunas menininkas.

Parodą parengė  Jūratė Kemeklytė-Bagdonienė.

Paroda veiks iki vasario 5 d.