.

Simonos Pabrėžaitės paroda „Būties (ne)darna“ VDA galerijoje „Artifex“

Birželio 2 d., ketvirtadienį, 12 val. VDA galerijoje „Artifex“ (Gaono g. 1) pradeda veikti Simonos Pabrėžaitės VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros BA baigiamojo projekto paroda „Būties (ne)darna“ (vadovė doc. Severija Inčirauskaitė – Kriaunevičienė).

Šioje parodoje, keliuose skirtinguose kūriniuose nagrinėjama žmogaus, kaip liminalaus subjekto tema. Liminal – tai perėjimo periodas arba fazė tarp dviejų priešingybių, dviprasmybių. Tiesiogine prasme šis terminas reiškia „slenkstį“ (lot.), pasireiškiantį tuuomet, kai subjektas ar vieta nebėra toks, koks buvo, tačiau dar nėra ir pilnai pakitęs.

Gimęs iš gamtos, bet sukūręs miestą, žmogus yra atsidūręs miško ir urbanistikos sankirtoje. Taip sukurdamas santykį tarp to, kas suprantama bei pažįstama ir tarp nesuvokiamų bei neištirtų laukų. Žmogus tampa susikirtimo tašku tarp praeities ir dabarties, tarp žinomo ir nežinomo, nuo laukinių šaknų iki pažangiausių technologinių inovacijų.

Žmogiškoje medijoje atspausta gamtiška forma tampa nuoroda į gilaus miško žvėries ir dirbtinio plastiko kontrastą. Performanso video nagrinėjama kūrybos ir naikinimo skirtis bei kaip šios dvi veiklos dažnai parsipina tarpusavyje ir apsikeičia vietomis. Dėmesį traukiantis šviesos taškelis –  nuoroda į civilizaciją, norą kurti, ieškoti daugiau, nei mums duota. Nuo seno žmogus turėjo polinkį kūrybai, gyvendamas gamtos apsuptyje, vis ieškojo kažko stipresnio, kas geriau patenkintų atsirandančius poreikius.

Kyla klausimas: ar mes gyvename darnoje ar ne? Esame ant dviejų priešingybių susikirtimo ribos. Kylantis kontrastas neturi vieno atsakymo. Kiekvienam atsakymas yra vis kitoks.