.

Paroda „Patalai ir purslai. Laisvalaikis XX-XXI a. Lietuvos dailėje“ Nacionalinėje dailės galerijoje

Liepos 14 d., ketvirtadienį, Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22) pradės veikti paroda „Patalai ir purslai. Laisvalaikis XX-XXI a. Lietuvos dailėje“, kurioje pristatomi daugiau kaip 100 menininkų darbai, sukurti Lietuvoje per pastarąjį šimtmetį.

Ką žmonės veikia, kai galima nieko neveikti? Kai neriboja kabinetų sienos, oficialiai baigiasi darbo valandos ir nesiveja pragyvenimui būtinos atsakomybės. Kad ir kurį būdą pasirinktume – likti namuose, išlįsti į kiemą, lėkti į miestą, ištrūkti į gamtą, įmerkti kojas į jūrą ar leistis į kelionę svetur, – mūsų sprendimą lemia ne tik asmeniniai norai, bet ir socialinės, ekonominės galimybės, prieinama infrastruktūra.

Lietuvoje, kuri išgyveno ilgus priespaudos ir nepritekliaus metus, laisvalaikis – komplikuota sąvoka. Ką, ilgus dešimtmečius turėję save riboti, įsivaizduojame išgirdę žodį laisvalaikis“? Ar galvose iškilę įvaizdžiai – mūsų patirčių prisiminimai, o gal jie matyti dailėje, kine ar reklamoje? Siekiant apžvelgti šį reiškinį, laisvalaikio įvaizdžių ieškota modernios Lietuvos vizualiosios kultūros artefaktuose: tapyboje, grafikoje, skulptūroje, fotografijoje, taikomojoje dailėje, šiuolaikiniame mene, reklamoje, meniniame ir dokumentiniame kine, mėgėjų mene.

Daugiau nei 100 kūrėjų darbai ir archyvinė medžiaga parodoje leidžia stebėti, kaip per pastarąjį šimtmetį mūsų krašte mainėsi psichinės ir fizinės sveikatos palaikymo formos, kokios veiklos išliko nepakitusios, kurie motyvai, nepaisant politinių ir ideologinių virsmų, nesiliovė dominę meninink(i)ų. Panoraminiame parodos žvilgsnyje skleidžiasi iš pažiūros vien teigiamas emocijas turintys kelti vyksmai, o kartu atkreipiamas dėmesys į kūriniuose ar aplink juos tvyrančias asmenines ir kolektyvines įtampas.

Parodos dalyviai: Aleksas Andriuškevičius, Robertas Antinis, Gerardas Bagdonavičius, Julijus Balčikonis, Marijonas Baranauskas, Jurga Barilaitė, Leokadija Belvertaitė, Augustas Bidlauskas, Eglė Ganda Bogdanienė, Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius, Alfonsas Budvytis, Walter Buhe, Zenonas Bulgakovas, Gailė Cijūnaitytė, Vaclovas Čechovičius, Darius Čepulionis, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Milda Dainovskytė, Evaldas Darškus, Kazys Daugėla, Kostas Dereškevičius, Mstislavas Dobužinskis, Ona Dokalskaitė-Paškevičienė, Pranas Domšaitis, Vladas Drėma, Jonas Dvariškis, Silvestras Džiaukštas, Vladas Eidukevičius, Juozas Galkus, Vincentas Gečas, Antanas Gerlikas, Adasa Gurevič, Algis Griškevičius, Henrikas Horodničius, Vytautas Ignas, Linas Jablonskis, Rimvidas Jankauskas-Kampas, Ksenija Jaroševaitė, Zina Jockutė-Martinaitienė, Vytautas Kazimieras Jonynas, Patricija Jurkšaitytė, Linas Jusionis, Romas Juškelis, Vytautas Kairiūkštis, Petras Kalpokas, Juozas Kamarauskas, Irena Karpinska, Zinas Kazėnas, Giedrius Kazimierėnas, Vincas Kisarauskas, Elena Kniūkštaitė, Algimantas Kunčius, Stanislovas Kuzma, Juozas Laurinkus, Antanas Liutkus, Indrė Liškauskaitė, Dainius Liškevičius, Vitas Luckus, Aleksandras Macijauskas, Jonas Mackevičius, Liudgardas Maculevičius, Gintaras Makarevičius, Algimantas Maldutis, Ignas Maldus, Auksė Miliukaitė, Paulina Mongirdaitė, Kazys ir Mečys Motuzai, Jadvyga Nalivaikienė, Aldona Maria Nebelska-Romanowicz, Eglė Norkutė, Lidia Novicka, Vita Opolskytė-Brazdžiūnienė, Valdas Ozarinskas, Vygantas Paukštė, Lili Janina Paškauskaitė, Viktoras Petravičius, Algirdas Pročkys, Artūras Raila, Vaclovas Ratas-Rataiskis, Edvardas Riomeris, Valentas Romanovičius, Antanas Samuolis, Augustinas Savickas, Augustas Serapinas, Józef Sękalski, Romanas Sirotskis, Miša Skalskis, Kajetonas Sklėrius, Gediminas Skvarnavičius, Vincentas Slendzinskis, Raimundas Sližys, Jūratė Stankevičiūtė, Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė, Jonas Steponavičius, Andrius Stonys, Gintautas Stulgaitis, Ignas Stropus, Arvydas Šaltenis, Algirdas Šeškus, Aleksandras Šepetys, Veronika Šleivytė, Virgilijus Šonta, Algirdas Tumas, Benediktas Henrikas Tiškevičius, Jonas Tiškevičius, Vincas Uždavinys, Julius Vaicekauskas, Birutė Vaitiekūnienė, Adelė Velykienė, Nikolajus Zelinskas, Kazimiera Zimblytė, Česlovas Znamierovskis, Darius Žiūra, Antanas Žmuidzinavičius, Algirdas Žukauskas, Olga Žukovska

Eksponatus skolino: Jurbarko krašto muziejus, Kauno rajono muziejus, Kretingos muziejus, Kupiškio etnografijos muziejus, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Lietuvos kino centras, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Maironio lietuvių literatūros muziejus, MO muziejus, Museum Aschersleben,Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių Aušros“ muziejus, Šiuolaikinio meno centras, Lietuvos meno pažinimo centras Tartle“, The Rooster Gallery“, Trakų istorijos muziejus, Vilniaus dailės akademijos muziejus, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Dangis Babikas, Ona Marija Horodničiūtė, Algimantas Kunčius, Arūnas Muliuolis, Elena Ozarinskaitė, Kristupas Petkūnas, Dainius Raupelis, Vladas Ulinskas

Parodos organizatorė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Nacionalinė dailės galerija

Parodos kuratorės: Goda Aksamitauskaitė, Eglė Juocevičiūtė, Austėja Tavoraitė
Parodos architektai: Povilas Marozas, Vladas Suncovas
Dizainerė Laura Grigaliūnaitė
Architektūros įgyvendinimo koordinatorius Mindaugas Reklaitis

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Partneriai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos kino centras, LRT

Rėmėjai: Exterus, Fundermax