.

Inžinieriaus Vytauto Trečioko tapybos paroda „Malonumas“ A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje Kaune

Balandžio 7 d., ketvirtadienį, 17 val. A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje (Vydūno al. 2, Kaune) bus atidaroma Alytaus tarpukario architektūros asmenybės – inžinieriaus Vytauto Trečioko tapybos parodą „Malonumas“.

Renginio metu viešnios – kolegės iš Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkė dailininkė Gintarė Markevičienė ir rinkinių saugotoja Vilmantė Petrusevičienė – Kaune, Lietuvos modernizmo sostinėje, papasakos apie Alytaus modernizmo architektūrą, apie jos kūrėjus, pasidalys įžvalgomis apie Vytauto Trečioko pomėgius bei kūrybą.

2018 m. Alytaus kraštotyros muziejų pasiekė maloni ir vertinga dovana iš tolimos Kanados –inžinieriaus architekto Vytauto Trečioko (1912–2002) 54 tapybos darbų ir monotipijų kolekcija, kurią muziejui perdavė autoriaus sūnus Raimundas.

Buvęs tarpukario Alytaus miesto vyriausiasis inžinierius V. Trečiokas paliko ryškų pėdsaką statant ir gražinant Alytaus miestą XX a. 4 deš. antroje pusėje, o laisvalaikiu mėgo meistrauti įvairius baldus, piešti, tapyti.

Būsimasis inžinierius gimė Biržuose, baigė Biržų gimnaziją, studijavo Paryžiuje. 1933 m. rugpjūčio mėnesį įsidarbino Alytaus apskrities valdyboje braižytoju, vėliau – techniku. 1935 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą ir įgijo architektūros inžinieriaus kvalifikaciją. Būdamas vos 23 metų amžiaus, V. Trečiokas paskirtas Alytaus miesto inžinieriumi. Jaunasis specialistas vadovavo ir Alytaus miesto statybos komisijai. Tai buvo didelis iššūkis, nes Alytaus miestas tuomet intensyviai plėtėsi, vyko svarbios statybos.

1936 m. pagal V. Trečioko projektą pastatyta medinė šešių komplektų pradžios mokykla Prieglaudos gatvėje (dabar Savanorių g.), rengtas Miesto stadiono ir jo dengtų tribūnų projektas. 1937 m. Miesto sodo centre pagal V. Trečioko projektą įrengtas fontanas, pastatyta vasaros estrada. 1937 m. gruodį beveik baigta dar viena didelė statyba – jaunojo miesto inžinieriaus suprojektuota mūrinė moderni dviejų aukštų pradžios mokykla Birutės gatvėje prie stadiono. 1940 m. pirmąjį pusmetį dar parengti kai kurių gatvių tvarkymo projektai, bet, Lietuvą prievarta prijungus prie Sovietų Sąjungos, daugelis planuotų darbų Alytuje sustojo, liko neįgyvendinti statybų planai.

1944 m. vasarą Alytaus miesto inžinierius V. Trečiokas su žmona Natalija ir sūnumi Raimundu paliko paties projektuotus namus Šarūno gatvėje ir emigravo į Vokietiją. 1948 m. Trečiokų šeima laivu išvyko į tolimąją Kanadą. V. Trečiokas dirbo architektu Kvebeke, vėliau braižytoju Viešųjų darbų ministerijoje Otavoje. Pagal jo projektą Hale (Hull), Kvebeke, pastatyta Šv. Raimondo bažnyčia. Vytautas Trečiokas mirė 2002 m. spalio 13 d. Abu su žmona Natalija palaidoti Ontarijo šv. Jono lietuvių kapinėse.

Vilmantė Petrusevičienė

Paroda veiks: 2022 04 07 – 05 14