.

Dvi naujos parodos „Baroti“ galerijoje, Klaipėdoje

Lapkričio 5 d., penktadienį,  18 val. KADS Baroti galerijoje atsidarys Isroildžon Baroti skulptūros paroda ir Tomo Kiaukos tapybos paroda „Ke[de]lionė.

Žmogus gimęs keliauti. Ieškoti savo laikinųjų, vėliau amžinųjų namų. Keliauti laiku ir erdve, pasaulio išorėje ir savo viduje, geografinėmis, politinėmis ir egzistencinėmis trajektorijomis. Kirsti tvoras ir sienas – šalies, kokios nors sąjungos, kito žmogaus, galiausiai savo paties. Ši nuolatinė [e]migracijos būsena yra vilties išraiška, kad rasime kur geriau, kad patys tapsime geresniais, kad atrasime savo tikruosius namus. Kol palengva supranti, kad namai niekada nebus pastatyti ir pabaigti, kad viskas – tik nuolatinė dėlionė, kaip kad visatos evoliucija iš kosminių dulkių, iš kurių ir mes patys – trumputei akimirkai – esame sudaryti. Kokia prasmė? Iškeliauti visada reiškia palikti ir atsisveikinti. O atkeliavus – pasisveikinti ir priimti. Ir abiem atvejais apsikabinti. Tai yra, ko mus moko kelionė. Nieko daugiau – tik išmokti liūdėti ir džiaugtis. Tokia tad dieviškoji dėlionė.  /T.Kiauka/

Parodą pristatys menotyrininkė Dalia Karatajienė

Paroda Baroti galerijoje veiks iki gruodžio 7 d.

Iliustracijoje: I.Baroti, Nepriklausomas, 2021 m