.

Denio Petrinos paskaita „Anti-, dis-, hyper-, hypo-, para-, sub-: apie grožio (trans)mutacijas“ Nacionalinėje dailės galerijoje

Lapkričio 11 d., penktadienį, 18 val. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22) vyks Denio Petrinos paskaita „Anti-, dis-, hyper-, hypo-, para-, sub-: apie grožio (trans)mutacijas“, kuri yra projekto „Dėl grožio?“ dalis.

Nors šiuolaikinėje meno teorijoje grožio samprata pasirodo tik „šmėkliškai“, ji produktyviai gyvuoja kitose gyvenimo srityse – medijose, reklamoje, populiariojoje kultūroje, tarpasmeniniuose santykiuose. Tačiau vis dažniau pamirštama, kad žodžių junginys „grožio standartas“, taip organiškai įaugęs į kasdienybę, vis dėlto yra „emigravęs“ iš estetikos – taigi, turi būti suvoktas kaip estetinė kategorija per se.

Tad šioje dviejų dalių paskaitoje Denis Petrina atliks priešingą konceptualinį veiksmą – grąžins grožio konceptą į meno teorijos lauką. Pirmoje paskaitos dalyje jis gins tezę, kad menas (nesvarbu, ar klasikinis, ar šiuolaikinis, ar ateities) praranda savo prasmę atsisakius grožio kategorijos, tačiau tuo pačiu metu kels klausimą: jei dedame tiek daug vilčių į grožį, kas yra grožis? Atsakydamas į šį klausimą, jis pasitelks pagalbines „kanono“, „etalono“, „mokyklos“, „stiliaus“ ir panašias sampratas, kurios yra to paties (gan problemiško) koncepto – normos – vediniai.

Antroje paskaitos dalyje, reflektuodamas šiuolaikinės estetikos pavyzdžius, Petrina pademonstruos, kokias (trans)formacijas, (trans)mutacijas – ir net (trans)mutiliacijas – patiria grožio samprata, ir papasakos, kodėl – paradoksaliu būdu – grožis išlieka grožiu paneigdamas… grožį.

Denis Petrina (jis) yra filosofijos daktaras, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas, Europos humanitarinio universiteto lektorius. 2022 m. apgynė daktaro disertaciją „Afekto sampratos filosofinės interpretacijos ir biopolitinės implikacijos“. Jo mokslinių interesų sritys yra afekto teorija, subjekto, kūniškumo ir seksualumo teorijos, biopolitika, neklasikinės epistemologijos, ontologinis pesimizmas bei šiuolaikinė estetika.

Paskaita vyks lietuvių k. Ji yra atvira ir nemokama, registracija nereikalinga.

Renginys yra Nacionalinės dailės galerijos ciklo „Dėl grožio?“ dalis.

2022 m. lapkričio 6–20 d. Visa programa čia.

Organizatorė – Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Nacionalinė dailės galerija

Programos sudarytoja – Goda Aksamitauskaitė

Dizainerė – Julija Lečaitė

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.