Janulevičiūtė Rasa

Rasos Janulevičiūtės kaligrafijos paroda Kazio Varnelio namuose-muziejuje

Kazio Varnelio namuose-muziejuje pristatoma Vilniaus dailės akademijos docentės Rasos Janulevičiūtės spalvotoji kaligrafija, įkvėpta vieno svarbiausių lietuvių filosofo, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo Vydūno kūrybos. Į kaligrafijos darbus įpintos Vydūno išverstos „Bhagavadgytos“ („Dieviškosios giesmės“), vienos iš „Mahabharatos“ epo dalių, eilės. Vydūnas pirmasis 1940 metais išvertė į lietuvių kalbą šį hinduizmo religinį tekstą, kuriame ieškojo atsakymų į jį […]