.
2009    05    05

"Lik sveika, kultūra" baigėsi nukryžiavimu

Metras Penkiasdešimt

Kultūros kūrėjai, antradienį susirinkę prie tautos atstovų rūmų, surengė atsisveikinimo su savo pragyvenimo šaltiniu koncertą-popietę „Lik sveika, kultūra“. Šventine nuotaika, smagiais muzikos garsais bei šurmuliu pasidžiaugti kartu su menininkais atskubėjo ir kultūros klebonas Religijus Šakalaitis. Klebonas maloniai sutiko pasidalinti naujienomis apie savo nepadarytus darbus ir klebonijos neveiksnumą: „Per šitą pusmetį sugebėjau pagelbėti keliems žmonėms, tačiau sistemiškai nieko nepadariau”, – džiūgavo klebonas.  Labiausiai jam neramu ne dėl sunkios kūrėjų padėties, o dėl Pop kultūros ekspansijos ir tautiškų, širdingų vakaronių ir kūrinių išnykimo: „Menininkai nemeluoja. Padėtis tikrai yra tokia, kaip jie kalba. Situacija yra apgailėtina. Tačiau negaliu pritarti, kad kultūra žlugdoma specialiai. Tai tęsiasi nuo Nepriklausomybės atkūrimo. Ir čia ne vien mūsų valstybės, bet viso pasaulio problema – vertybių sistemos problema”.

Dar griežtesnis menininkams pasirodė ir didį protą talpinančia galva pasižymintis tautos išrinktųjų vadas Andrzejus Rubilius, teigdamas, jog keturi tūkstančiai Marijos žemės menininkų atima duoną kasdieninę iš šešių šimtų tūkstančių pensininkų, todėl gal jau pakaks užsiiminėti bereikšme veikla -laikas  imtis rimtų darbų (deja, statybos, aptarnavimo sfera ir kelių tiesimas taip pat išgyvena sunkmetį).

Susirinkę kūrėjai labiausiai piktinosi pasikeitusia duoklės genties vadams sistema, kuri žlugdo tiek pavienius menininkus, tiek ištisus projektus. Savo išgyvenimais dėl galbūt neįvyksiančio niūniuojamosios prozos festivalio „Tai – kas“ dalinosi ir sostinės Išmokytojų Namų projektų vadovas Juzė Žostkauskas: „Blogiausia padėtis yra su honorarais atlikėjams, kurie pas mus pasirodo. Lėšų stygius labai jaučiasi ir per įvairių projektų finansavimą. Man baisiausia, kai pagalvoju apie rudenį, kuomet vyks tarptautinis niūniuojamosios prozos festivalis „Tai – kas”. Šiuo metu dar nežinome nei kaip, nei kiek šis festivalis bus finansuojamas”.

Vis dėlto, menininkai pasielgė krikščioniškai ir, pavargę dainuoti atsisveikinimo su kultūra dainas, pasigavo ir nukryžiavo vienišą pajacą. Galbūt tokia auka pakartos Filipinų stebuklus?