.

Aido Bareikio paroda „OMENY“ galerijoje „Vartai“

Iki lapkričio 29 d. galerijoje „Vartai“ veikia vieno žinomiausių šiuolaikinių Lietuvos išeivijos menininkų – Aido Bareikio personalinė paroda „OMENY“, kurioje bus pristatomi naujausi, niekur neeksponuoti menininko kūriniai.

A. Bareikio kūryba pasižymi socialine, kultūrine ir politine aplinkos kritika, urbanistinės ready-made principu kuriamos instaliacijos ir automatizmu grindžiama tapyba konstruojamos kaip entropija dvelkiančios chaoso struktūros. Rastus ar pirktus daiktus kaip bulves sodinantis ant stogo ir pavasarį nuimantis derlių, A. Bareikis tyrinėja objektų gyvenimą ir žmogaus psichologinį santykį su jais tarsi antropoceno epochos alchemikas. Menininkas teigia, jog kiekvienas daiktas potencialiai yra šiukšlė, tačiau, kaip greitai ja virs, priklauso ne nuo materialių dalykų. Daikto turėjimas įvelia į sudėtingesnį santykį su objektu, nei jo reprezentacija.

Naujoje parodoje A. Bareikis remiasi kubizmo ištakomis ir tyrinėja, kaip atspindėti lakią sąmonę jos pačios tęstinume. Kai XX a. pradžioje tai buvo vaizduojama į tapybą – dvimatę plokštumą – perkeliant materialius, kietus daiktus ir griežtas jų geometrines formas, „OMENY“ elgiamasi atvirkščiai: erdvinėse, trimatėse geometrinėse formose tapyba atsiranda kaip besitęsiančios sąmonės žymė. Skulptūra tampa tapybiška, o abstrakcija virsta nebe visai abstrakcija, tačiau holistinis suvokimas išlieka – nors kūrinį sudarantys objektai yra atskirai atpažįstami, jų esybė atsiskleidžia tik naujame visumos pavidale.

Pristatomoje dabartinėje A. Bareikio kūryboje išryškėja mažųjų formų skulptūros. Tai – menininko mėginimas naujai pažvelgti į savo skulptūrinę patirtį griežtesniuose parametruose tiek estetiniu, tiek ekonominiu požiūriu. Paprastose, kategoriškesnėse formose A. Bareikis tyrinėja formalistinio skulptūros elementoriaus sandarą ir mėgina išsiaiškinti jos dėsnius, taip vykdydamas savotišką „dekonstrukcijos rekonstrukciją“, kai įvairių objektų išsidėstymas tam tikroje sistemoje yra redukuojamas atgal į vientisą objektą, bet nebūtinai į vientisą suvokimą.

Aidas Bareikis (g. 1967 m. Vilniuje) pradėjo studijuoti Vilniaus dailės akademijoje 1987 m., dar studijų metu aktyviai įsitraukė į Lietuvos meninį lauką, yra vienas iš hepeningo, akcijos, performanso meną propagavusios grupės „Žalias lapas“ įkūrėjų. Nuo 1992 m. lankė Niujorko profesoriaus, dailininko Kęstučio Zapkaus paskaitas, buvo jo inspiruotos menininkų grupės „Geros blogybės“ narys. 1993 m., gavęs Fulbrighto stipendiją, išvyko į Hunterio koledžą Niujorke, kur baigė magistro studijas. Menininkas yra surengęs personalines parodas Niujorko Leo Koenig Inc. galerijoje, Berlyno Šiuolaikinio meno centre, dalyvavo daugelyje grupinių parodų tokiose institucijose kaip P. S. 1 Contemporary Art Centre / MoMA bei įvairiose galerijose JAV ir Europoje.

Parodos tekstas: Karolina Rimkutė

Parodos grafinis dizainas: Laura Grigaliūnaitė

Nuotraukų autorius: Tomas Terekas