.
2014    10    17

Antano Mončio piešinių paroda „Spalvų vokalizės“ galerijoje „Kunstkamera“

artnews.lt

Peizazas

Galerijoje „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4, Vilnius) nuo š. m. spalio 14 d. iki spalio 31 d. veikia Antano Mončio (1921-1993) piešinių paroda „Spalvų vokalizės“.

 Galerijoje „Kunstkamera“ pristatoma išeivijos dailininko Antano Mončio (1921-1993) piešinių paroda „Spalvų vokalizės“. Nors Antanas Mončys yra labiau žinomas kaip skulptorius, tačiau jis buvo labai įvairiapusis kūrėjas – skaptavo medį, kalė akmenį, liejo šviną, lipdė iš molio, lankstė geležį, tapė paveikslus, nuolat piešė bei kūrė koliažus. Parodoje eksponuojami 24 dailininko 7-8-ojo dešimtmečių kūriniai.

Pagal paralelę su muzikiniu vokalizės žanru – trumpu kūriniu balsui, šiuos piešinius pavadinom „spalvų vokalizėm“, kadangi jie yra labai muzikalūs, ir, kaip pastebi Viktoras Liutkus: „aptinki nepakartojamą linijų ritmiką, originaliai sudėstytas galingas ovalų, kiaurymių, rinkių, grandinių struktūras. Iš be pertrūkio vedžiojamų linijų ir formų išauga monumentali plastika ir vyriška jėga, išauga gyvybė, kuri dauginasi įvairiais pavidalais. <…> Formų tęstinumas ir vitališkumas, jų gebėjimas skleidžiantis erdvėje sukibti į struktūras, yra esminė Mončio piešinių charakteristika. O vitališkumas, kaip sakė Mončiui artima skulptorė Barbara Hepworth (1903-1975), yra vidinis, dvasinis, ne fizinis skulptūros bruožas. Kai Mončys piešdamas atsipalaiduoja nuo skulptūrinių sumanymų ir leidžiasi savo vaizduotės karuselių supamas, tuomet galingos piešinių struktūros ima tirpti, virsta spontaniškais, veržliais dažų pėdsakais.“

A. Mončio kūrinius yra įsigiję Lietuvos Nacionalinė dailės galerija, Soisson miesto muziejus, Champagne Mercier kompanija, Kennebunkporto pranciškonų vienuolynas, meno kolekcininkai JAV, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Alžyre, pastaruoju dešimtmečiu – ir Lietuvoje. Viena tokių kolekcijų, nuolatos eksponuojama Tarptautiniame Viduržemio jūros regiono neurobiologijos institute INMED,  Prancūzijoje.
Lietuvoje A. Mončio darbai pirmą kartą buvo parodyti 1989 m. Pasaulio išeivių dailininkų kūrybos parodoje Vilniuje ir Klaipėdoje, 1992 m. – Vilniaus Šiuolaikinio meno centre.  1999 m. Palangoje atidarytas Antano Mončio namai-muziejus, kur vykdant menininko valią, skulptūras lankytojai gali liesti.

Paroda veiks iki spalio 31 d.

Iliustracijoje: Antanas Mončys, Peizažas, 1967, pop., tušin., akv.