• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2021    06    04

Scenografijos ir teatro dailės paroda „Navigacija“ galerijoje „Arka“

artnews.lt

Birželio 11 d. LDS galerijoje „Arka“ (Aušros Vartų g. 7, Vilnius) pradeda veikti scenografijos ir teatro dailės paroda „Navigacija“.

Pristatydama projektą, parodos kuratorė Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė pasakoja, kad ši paroda yra orientyro paieškų pakitusioje dabarties realybėje, klajonių tarsi po nepažįstamą lauką, įkūnijimas meno kūrinyje. Parodos atsiradimą paskatino pasaulinio scenografų forumo „Prahos kvadrienalė“ (2023) laukimas ir pandemijos sąlygoti apribojimai, neišvengiami menininkų kūrybos proceso pokyčiai, prarasti ženklai, skirti orientuotis atviroje aplinkoje.

Parodoje, naudojantis navigavimo praktika, siūloma svarstyti vieną komplikuočiausių dailės sričių – scenografiją. Pažvelgti į ją kaip į išskirtinę kūrybinės komunikacijos sritį, kaip sudėtingą meno profesijos praktikos ir žinių nuolatinio dalijimosi tarpusavyje ir su kitais menininkais kūrybos sferą. Siūloma nustatyti, koks kiekvieno kolektyvinio meno kūrėjo žvilgsnis, kūrybos stilius yra skirtingas ir individualus, kaip reikalinga tuo pasidalinti ir atskleisti atskirai.

Parodos autoriai yra pripažinti, ryškiai, šiuolaikiškai ir produktyviai įvairiuose teatro žanruose dirbantys menininkai. Jie atvirai kalba aktualiomis ir universaliomis temomis, provokuoja įsijungti žiūrovą. Renata Valčik ‒ integralios „ekoscenografijos“, performansų, kostiumų ir šviesos dizaino kūrėja, taikanti įvairias skaitmenines technologijas; Artūras Šimonis ‒ taikomosios scenografijos, videoinstaliacijų, šviesų ir kostiumų dailininkas, ir nepriklausoma „dailininko teatro“ atstovė – Irma Balakauskaitė, išsiskirianti savo meninėje praktikoje savita mechaninių objektų kūryba. Visus tris autorius sieja kūrybinis universalumas ir dailininko autorinio teatro paieškos, visi yra išbandę jėgas režisūroje, visi savo kūryboje pasitelkia įvairias materijas, manipuliuoja keliomis dailės sritimis ir technikomis, yra eksperimentuojantys, tačiau skirtingi, menininkai. Kintant aplinkybėms šie scenografai ėmėsi laisvos literatūros kūrinio interpretacijos, akcentuoti jos neribotą kaitą, aktoriaus vaidybą pakeičiančio žiūrovo vaidmenį, elementaraus buitinio daikto galimybę transformuotis. Parodoje siekiama tai pateikti žiūrovui bendroje ir kiekvieno dailininko individualioje ekspozicijų erdvėje. Parodos autoriai svarsto santykį su savo profesija, teatro scena, nepriklausomo kūrėjo ir ryšio su kitais kūrėjais bendradarbiavimo praktiką, tyrinėja pakitusią dabarties realybę ir jos reikšmes.

Menininkų ekspozicijose derinami, savo seką turi nauji, būtent šiai parodai sukurti, ir anksčiau spektakliuose dalyvavę objektai, videoinstaliacijos, skulptūrinės figūros, kostiumai, daiktai, juos palydintys garsai, tekstai, scenografijos parengiamuoju etapu sukurti eskizai ir maketai. Kuriamas įvairias istorijas jungiantis pasakojimas, sudėliojantis scenografijos kūrybos proceso maršrutą parodoje.

Skirtingų kūrinių deriniais, blizgiais atspindžių paviršiais, įvairių faktūrų ir neišbaigtų formų santykiu, įvairiomis materijomis parodoje kūrybiškai atskleidžiama klaidi, dabarties būsenai artima iliuzinė tikrovė. Parodoje daug išorinių dirgiklių, kliūčių, mįslių ir pinklių, provokuojančių žiūrovo drąsą ir išradingumą. Parodos žiūrovas skatinamas naviguoti erdvėje, pasikliaujant natūraliais pojūčiais: klausa, rega, lytėjimu, patirti klaidaus kelio meninių ženklų pažinimą ir atradimą.

Galerija „Arka“ labai tinka įgyvendinti sumanymą. Ratu išdėstytos skirtingo dydžio ir formų patalpos, ribojamos laiptų, įsiterpiančios angos, balkonai leidžia sukurti sudėtingo, nepatogaus labirintą primenančio kelio, kuris pradedamas ir baigiamas žemėlapiu, leidžiančiu žiūrovui pasitikrinti ar pavyko pasikliauti pojūčiais, ar tikslas pasiektas: visas maršrutas nueitas, nieko nepraleista, ir ar verta sugrįžti priešinga kryptimi ir pasitvirtinti kūrybos nuolatinės kaitos galias.

Parodos kuratorė: dr. Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė

Parodos autoriai: Irma Balakauskaitė, Renata Valčik, Artūras Šimonis

Už prisidėjimą prie projekto įgyvendinimo dėkojame: Sauliui Valiui, Dianai Radavičiūtei, Emiliui Šepučiui, Pauliui Kilbauskui, Aldonai Vilutytei, Tomoo Nagai, Vaivai Lanskoronskytei, Žilvinui Pūčiui, Livijo Kožuchar, Jonui Balakauskaui, Kunotui Vildžiūnui, Gediminui Akstinui, Kazimierui Sližiui, Severijai Paukštytei.

Paroda galerijoje „Arka“ veiks iki liepos 15 d.

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga, Asociacija LATGA

Partneriai: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos rusų dramos teatras, Valstybinis jaunimo teatras

Iliustracijoje: Renatos Valčik performansas Islandijoje