.
2022 05 27

Vilniaus dailės akademijos studentų personalinių parodų ciklas LDS galerijoje „Arka“

Gegužės 27 d., penktadienį, LDS galerijoje „Arka“ (Aušros Vartų g. 7) pradeda veikti trijų Vilniaus dailės akademijos katedrų – grafikos, tapybos bei įvietinto meno ir scenografijos – studentų personalinių parodų ciklas. Pirmuosius žingsnius integruojantis profesionalaus meno erdvėje penki jaunieji kūrėjai žengia organizuodami solines ekspozicijas, kuriose pristato savo akademinių baigiamųjų darbų kolekcijas.

Viktorija Tamaliūnaitė, studijuojanti įvietinto meno ir scenografijos katedroje, pristato darbą „Aplinkos stebėjimas. Chaoso ir struktūros santykio paieškos“ (darbo vad. doc. dr. Vygintas Orlovas), kurį sukūrė remdamasi japonų estetinio suvokimo ir harmonijos idėjomis bei chaoso teorija. Naudodamasi šia sankirta autorė ieško ryšio tarp struktūros ir sąmyšio nuolat stebimoje aplinkoje.

Pijus Vaiciukevičius (darbo vad. prof. Gintaras Makarevičius) tapybos parodoje „Nepritapimai“ nagrinėja vietos, tapatybės, atskirties klausimus, kaip pats teigia „išvietindamas buityje besimėtančius daiktus, taip atimant jų įprastą funkciją, derinant išblukusią, skurdžią raišką su materialia, akcentuojančia jų konkrečias savybes“. Autoriaus darbuose aptinkame asmeninių nuotraukų, saldainių popierėlių po stalu, fikcinių veikėjų fragmentus bei jų refleksijas.

Monika Kubelevičiūtė studijas baigia tapybos katedroje. Parodoje „Tapyba: tarp gausybės ir tylos“ (darbo vad. doc. Jonas Vaitekūnas) autorė aktualizuoja egzistencinius klausimus, pasitelkusi tapybą, kaip gyvenimo tyrimo išraišką, nagrinėja realybės dvilypumo santykį. Pristatydama ekspoziciją ji pasakoja, kad „visur egzistuoja du poliai: kairė – dešinė, sąmonė – pasąmonė, juk pats gyvenimas tėra tik tarp pradžios ir pabaigos. Nėra nei gera, nei bloga, tėra amžini bandymai tas dvi jėgas suvaldyti”.

Saulė Matulevičiūtė grafikos parodoje „Noras ir Valia. Susitarimas“ (darbo vad. prof. Kęstutis Vasilūnas) apungia tris technologijas – stiklo meną, vario graviūrą ir reljefinę spaudą – bei dvi filosofijos tradicijas – natūralizmą ir pozityvizmą. Pagrindinis meninės raiškos motyvas šiuose kūriniuose – netaisyklingas ovalas, kuris, pasak autorės „aptinkamas spektre nuo klišių kontūro iki viduje šimtus valandų raižytų tos pačios formos momentų“.

Urtė Lagunavičiūtė ekspozicijoje „Vandens Matrica” (darbo vad. doc. Ieva Paltanavičiūtė) aktualizuoja ekologines problemas, kurioms įtaką daro vandens resursų švaistymas. Keturių dalių šviesos ir stiklo instaliacijoje geriamasis vanduo susintetinamas ir paverčiamas fiziniu, vizualiu, paraleliai egzistuojančiu objektu. Kūrinį inspiravo praėjusio amžiaus pabaigos filmą „Matrica“ (1999), kuriame reprezentuojamas distopinis į virtualią erdvę perkeliamos ir energijos šaltiniais paverčiamos žmonijos scenarijus. Parodos autorė vandenį metaforiškai perkelia į kodinę matricą ir svarsto galimybę jį taip išsaugoti ateities kartoms.

Baigiamųjų darbų gynimų grafikas:

– Gegužės 31 d., antradienį,  11.15 val. Saulė Matulevičiūtė (grafika)
– Gegužės 31 d., antradienį, 14 val. Viktorija Tamaliūnaitė (įvietintas menas)
– Gegužės 31 d., antradienį, 14.30 val. Urtė Lagunavičiūtė (įvietintas menas)
– Birželio 1 d., trečiadienį, 10 val. Monika Kubelevičiūtė (tapyba)
– Birželio 1 d., trečiadienį, 10.30 val. Pijus Vaiciukevičius (tapyba)

VDA studentų personalinių parodų ciklas, organizuojamas bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija, LDS galerijoje „Arka“ veikia iki birželio 1 d. Galerijos darbo laikas: II-V 12-19 val., VI 12-16 val.