• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2021 07 23

Trys naujos parodos LDS galerijoje „Arka“

Liepos 23 d., penktadienį, 18 val. LDS galerijoje “Arka” (Aušros Vartų g. 7, Vilnius) atidaromos 3 naujos parodos.

ARVYDAS MARTINAITIS. Pandeminės kronikos

Pasaulį ūmiai ištikęs karantinas daugeliui meno lauko atstovų tapo produktyviu periodu, skatinusiu apmąstyti esamą situaciją, ją reflektuoti ir konceptualizuoti darbuose. Tapytojas Arvydas Martinaitis šiuo periodu sukūrė ciklą „Kronikos“, kuriame fiksavo pakitusios kasdienybės atspindžius. Kūriniai eksponuoti „Pelėdų kalno“ galerijoje Kaune, o galerijoje “Arka” pristatoma papildyta šio ciklo kolekcija.

Pandemijos metu patirta izoliacija dailininko darbuose veikia ne tik per sociokultūrinės plotmės ar išorinės atskirties sampratą, bet ir per vidinį, mentalinį užsidarymą. Todėl kūriniuose sąveikauja įvairūs mitiniai personažai, mistifikuoti, tarsi į kažką nurodantys, tačiau tuo pačiu ir abstrahuoti pavidalai, tartum vidinės geismų, sublimacijų, baimių ar fobijų apraiškos menine kalba. Sodraus kolorito intensyviuose darbuose dominuoja antropomorfinių bruožų įgaunantys gyvūniški personažai, tveriami reflektuojant šamaniškus ritualus, pirmykštes intuityvias būsenas, tamprų, net pagonišką santykį su gamta. Drobėse išnyra makabriškos, šelmiškos, o kartais bauginančios būtybės, jungiasi deformuotų formų ar iškreiptų proporcijų figūratyvai.

“Parodoje aktualizuojama kūryba pandemijos akivaizdoje, kuri tapo ne tik minčių, jausmų, patirčių vizualizavimo priemone, bet ir kalbėjimo(si) forma“, – sako A. Martinaitis, jam būdinga ekspresyvia, spalviškai turtinga ir tiršta tapymo maniera pasakojantis apie autentiškus patyrimus, kuriems apibūdinti žodžiai tapo per „ankšti“.

Arvydas Martinaitis (1971) – Vilniaus dailės akademijoje tapybos specialybę įgijęs dailininkas, LDS narys, Kauno kolegijos meno ir ugdymo fakulteto dėstytojas, buvęs Dailės katedros vedėjas. Daugelį metų organizuoja ir kuruoja personalines ir grupines parodas, tarptautinius plenerus. Aktyvus ir produktyvus kūrėjas, neretai rengiantis asmeninių parodų ir projektų, pristatančių vis naujus jo kūrybos ciklus.

GINTARAS PALEMONAS JANONIS. Dienos ir naktys

Gintaro Palemono Janonio parodoje – naujausių, dar neeksponuotų kūrinių kolekcija, todėl šią parodą taip pat galima priskirti pandeminiam ir post-pandeminiam kūrybiniam periodui. Tačiau skirtingai nei A. Martinaičio parodoje, G. P. Janonio darbai vizualiai “išskaidrinti”, ryškių, tačiau lengvai ant drobės nugulusių spalvinių potėpių. Dailininkas šią parodą pristato kaip nūdienos aktualijose besiskleidžiančias binarines opozicijas – šviesokaitą, laiko cikliškumą, šviesių dienų ir tamsių naktų neatskiriamumą, tuo pabrėžiant pasikartojimą, prieštaringumą ir netvarumo būsenas.

Nors parodos pavadinimas suponuoja priešybių dialektiką, tačiau kolekcija vientisa ir procesualiai skleidžianti išgrynintą ir nuoseklų dailininko stilistinį braižą. Konstruktyviose kompozicijose dominuoja vitališkumas, abstrahuotos atsikartojančios figūros (daugiausia moters), regimos aplinkos refleksijos, kai aplinka patiriama skirtingose – dienos ir nakties – trukmėse.

Parodoje pristatomi darbai kuria vasarišką vaiskią atmosferą, kas truputį nubloškia į nostalgišką laikinumo ir vis-praeinančios-dabarties jauseną. Prie kūrinių nepateikiami pavadinimai, taip siekiant autonomizuoti žiūrovo, susiduriančio su vaizdu perteikiama nuotaika, percepciją. Kūriniai tampa tarsi nuorodomis į asmeninius patyrimus, atsisakant konkretybių, tačiau kuriant visus galimus jų scenarijus.

Gintaras Palemonas Janonis (1962) – tapytojas, restauratorius, LDS narys. Studijas baigė LTSR valstybiniame dailės institute. Parodose Lietuvoje ir užsienyje dalyvauja nuo 1986 m., nuo 2001 m. dėsto Vilniaus dailės akademijoje. Surengęs kelias dešimtis personalinių parodų. Kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejai, privatūs kolekcininkai.

AGNĖ KONDRATAITĖ. Jie

Jie kitokie, jie tamsūs, jie kaista, jie dega, jie tirpsta, jie rūšiuoja, jie apsikrėtę, jie infekuoti, jie karantine, jie pasirūpins, nes manęs tai neliečia. Ar tikrai?

/Atsiribojimas nuo visuomenės problemų/

Tam tikru rakursu apie pandemines susvetimėjimo ir atsiribojimo būsenas parodoje „Jie“ kalba ir keramikė Agnė Kondrataitė. Instaliatyviu erdviniu kūriniu autorė referuoja į globalios dabarties kasdienybę, kuri kupina politinių, normatyvinės tapatybės, migracijos, ekologijos ir daugelio kitų įtampų. Dažnai šių įvykių liudijimais žiūrovui tampa ekspansyvi ekraninė žiniasklaida ar socialinių tinklų naujienų srautas, formuojantys konkretybių apraiškas mūsų vaizduotėse. Nutolę nuo fenomenologiškai patiriamos aplinkos ar net laiko, komplikuoti ir žiaurūs įvykiai atrodo nutinkantys anoniminiams asmenims – kažkam kitam, tik ne man. Tačiau sociopolitiniame kontekste neretai iškyla pavienių asmenų pavardės (George Floyd, Roman Protasevich, Julian Assange, Alan Kurdi, Greta Thunberg ir kt.), kurios susietos su konkrečiu atvaizdu tampa tam tikro konflikto ikonografine žyma – iš tiesų šių įvykių verpetuose sukasi nesuskaičiuojamo kiekio įvairių žmonių grupės.

Pastarąsias A. Kondrataitė instaliacijoje „Jie“ abstrahuoja, nuasmenina, palikdama vietos vaizduotiškai žiūrovo interpretacijai. Menininkė susintetina konkretybes iki abstrakčių pačios idėjos pavidalų ir pabrėžia, jog su šiomis grupėmis tampriai susijęs esame kiekvienas, kad galime būti tiek abejingais, tiek empatiškais pasaulyje vykstantiems reiškiniams. Šia instaliacija galerijos erdvėje kuriama atmosferiška patyriminė būsena, nurodanti į kolektyviškumą, solidarumą, į autentišką santykį su gyvenamąja aplinka, kurioje ypatingą reikšmę įgauna ne tik asociatyvūs, bet ir socialiai atsakingi ryšiai.

Agnė Kondrataitė (1982) – keraminkė, LDS narė. 2007 m. baigė keramikos magistrantūrą Vilniaus dailės akademijoje. Yra surengusi 5-ias solo parodas. Nuo 2003 m. dalyvauja grupinėse parodose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Menininkė kūryboje dažniausiai akcentuoja žmogaus figūrą, jos plastiką, kūno dinamiką, anatomines subtilybes, tačiau antropomorfinius pavidalus abstrahuoja, deformuoja. Kūryboje autorei svarbu kūrinio forma, elementų tarpusavio santykis, proporcijos.

Parodos galerijoje „Arka“ veiks iki rugpjūčio 14 d.

Parodos yra Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybinės programos, kurią finansuoja Lietuvos kultūros taryba, dalis.

Galerija atvira: II-V 12-19, VI 12-16

www.arkagalerija.lt