2023    12    06

„Vizijos“ – užstrigęs laike dokumentinio trumpametražio filmo juodraštis, kurį pradėjome 2018 metais ir planuojame sugrįžti ateinančiais metais. 

Darbas pavadintas poeto Vytauto Mačernio eilėraščių ciklo „Vizijos“ vardu ir atspindi apylinkes, kuriose šie kūriniai buvo parašyti, reflektuojant šiuolaikinį ir istorinį Žemaitijos kraštovaizdį. 

„Vizijos“ kuriamos pasitelkiant sensorinės etnografijos braižą, nelinijiniame naratyve dalinantis pokalbių fragmentais, kurie apžvelgia Šarnelės ir Žemaičių Kalvarijos apylinkių kraštovaizdžio sąveiką su regione egzistuojančiomis kultūrinėmis, sociopolitinėmis ir dvasingumo vizijomis. 

Sukūrė: Milda Januševičiūtė ir Gediminas Žygus

Kamera: Eitvydas Doškus

Pokalbiai su: Vidmantas Jonika, Bronius Kleinauskas, Aldona Kuprelytė 

Eilėraštis: Vytautas Mačernis „V Vizija”, I dalies ištrauka, skaito Eitvydas Doškus

Muzika: Elliane Radigue – „Jetsun Milla Pt. 2”, Sarah Davachi – „For Voice”, Mary Jane Leach – „Trio For Duo”

Dėkojame Holly Childs, Zitai Danilevičienei, Jurgai Jakimavičienei, Antanui Jakimavičiui, Almai Jonikienei, Vidmantui Jonikai, Broniui Kleinauskui, Aldonai Kuprelytei, Yen Chun Lin, Vytautui Mačerniui Jaunesniajam, Adomui Narkevičiui, Deimantui Narkevičiui, Andrėjui Sabaliauskui, Rob Schröder, Daniel van der Velden 

Prašome susisiekti su mumis, jeigu turite klausimų ar norėtumėte kažkuom pasidalinti!

Milda Januševičiūtė – kultūros sociologė ir menininkė, gyvenanti tarp Vilniaus ir Briuselio. Ji yra dirbus prodiusere, tyrėja, koordinatore, kuratore įvairiose srityse – nuo eksperimentinio teatro iki muzikos ir vizualiųjų menų. Ši patirtis paskatino meninę praktiką, kuri egzistuoja įvairiuose tarpdisciplininiuose meno projektuose, daugiausia dėmesio skiriant rūpesčio, emocinės sveikatos, individualios ir kolektyvinės atminties, intymumo bet atsparumo temoms.

Gediminas Žygus – kūrėj*, dirbant* su tarpdisciplininio meno projektais: muzikos albumais, instaliacijomis, performansais ir filmais. Gediminas dirba ties politikos ir meno sankirtomis ir nagrinėja tokias temas kaip kolektyvinė pasaulėkūra bei mokslo nesėkmės. Jų plati kūrybinė praktika keičiasi ir vystosi su kiekvienu nauju susitikimu, lokacija ir bendradarbyste. Jų darbai buvo pristatyti ir eksponuoti meno institucijose visame pasaulyje.