Saulė yra akmuo: U+263C

2019 m. rugpjūčio 21 d., Trečiadienis
Straipsnio autorius: Małgorzata Żurada

Iš akmens perspektyvos

„Visos gyvybės formos iš esmės yra akmenys – jos sutvertos iš tų pačių medžiagų, paklūstančios tiems patiems dėsniams, kaip ir uolienos, akmenys ir smėlis aplink mus. Mes esame akmenys, kurios moka bėgti ir plaukti, kopti ir šokinėti, girdėti, liesti ir regėti, žvelgti į neaprėpiamą begalybę ir stengtis suvokti save ir mus sukūrusią visatą.“ [1]

„Šiandien mes suderėsime su geologiniu uolienų ir akmenų masteliu. Įkvėpkite giliai: vieną, du, tris kartus. Pažvelkite į akmenį ar į erdvę prieš jus. Pripažinkite akmens buvimą. Paimkite jį ir klausydamiesi laikykite rankoje.“ [2]

Kaip atrodo pasaulis iš akmens perspektyvos? Suderėjimas reiškia harmonizavimą, vibraciją tuo pačiu dažniu. Žemė yra akmuo, Mėnulis yra akmuo. Žvirgždas, suakmenėję kaulai, griuvėsiai, megalitai. Ne išimtinai žmogiškų algoritmų sekimas siekiant dermės su kitais komunikacijos režimais. Kokias operacijas atlieka akmenys reaguodami į žmonių akmenims atliekamas operacijas? Akmenų mėtymas ir ženklų stebėjimas. Ateities spėjimas, geomantija, raštai, panpsichizmas. Jei žmogus yra akmuo, tuomet akmuo nebėra nežmogiška esybė. 

Tamsūs amžiai

Mokslas yra šiuolaikinė religija, turinti savų pranašų ir šventyklų. Mokslinė pasaulėžiūra remiasi postulatu, kad visa realybė yra materiali ir veikianti kaip mašina; materija negyva, o evoliucija betikslė. Nėra jokios kitos realybės išskyrus materialiąją. Sąmonė yra smegenų fizinės veiklos šalutinis produktas – ji yra tarsi šešėlis, jokios funkcijos neatliekantis „epifenomenas“, arba tiesiog kitas būdas kalbėti apie smegenų veiklą.[3]

Mokslinis materializmas tapo dominuojančia įsitikinimų sistema XIX a. pabaigoje ir šiuo metu yra labiausiai paplitusi religija tarp išsilavinusių Vakarų pasaulio žmonių. Jos pagrindinė dogma yra „objektyvizmas“, o centrinė praktika – „mokslinis metodas“, tačiau ši pasaulėžiūra šiuo metu patiria tikėjimo deficitą.[4] Antrarūšio mokslo krizė sparčiai plinta, taksonomijos dūla, tačiau skaičiavimai neva lieka teisingi.

Filosofas Davidas Chalmersas pavadino patį subjektyvios patirties egzistavimą „sunkiąja problema“. Ji sunki todėl, kad nepasiduoda aiškinimui mechanizmų terminais. [5] Subjektyvu = nepatikrinama = nemoksliška. Šiuo metu teorinėje fizikoje dominuoja nepatikrinamos teorijos, todėl ji priartėja prie spekuliatyviosios filosofijos ar konceptualaus meno.

Golemas daro prielaidą: kiekviena skaičiavimo technologija savo esme yra kabalistinė: pasaulis yra skaitinis. Skaičiai nėra nekalti; jų veikime visuomet dalyvauja daug demonų, net jei mašina nieko „nedaro“. Algoritminė geomantija atliekama ten, kur mirė harmonija.[6]

b.i.o.u.s. 2, (2015) http://www.mzurada.com/b-i-o-u-s-ex-tempus

Užkrėsti sistemą kitomis logikomis

„Paklauskite algoritmo: akmuo gyvas ar negyvas? Kaip atskirti? Pasitelkti geo-ontologijas ir būklių klasifikacijas: gyvas – negyvas – tarpinė būsena – nenustatyta masė. Neorganinis, miręs, negyvas, vaiduokliškas akmuo. Apmokykite algoritmą atlikdami akmens dvasią iškviečiantį ritualą (turi dvasią = gyvas). Kiekviena tokia operacija pasibaigs šamaniška aklaviete: viskas turi dvasią. Gyva = teisinga; negyva = klaidinga (iš tiesų niekas nėra negyva). Vienintelis įmanomas veiksmas yra bandyti išmatuoti penkių elementų (žemės, vandens, ugnies, oro, erdvės) proporcijas akmenyje, kad nustatytume viduje slypinčios dvasios kiekį ir kokybę. Atlikite šią operaciją tiesiogiai klausydamiesi akmens arba pasitelkite papildomą spėjimo metodą (pvz. švytuoklę, kauliukus ir t. t.). Abejokite antroponormatyvumu. Apmąstykite skaičiavimo, analitikos, bioinformacinių technologijų galimybes ir ribotumus. Mokykite algoritmą, apkrėskite operacinę sistemą kitomis logikomis. Priešinkitės optimizacijai: pereikite nuo įjungta-išjungta, 0-1 logikos prie nenutrūkstamos steigties ir nykimo. Wabi-sabi, kin-tsu-kuroi.

Technogajanizmas, psichomagija, gilių būsenų programos

XX a. 7-tajame dešimtmetyje NASA konsultantas Jamesas Lovelockas suformulavo Gajos hipotezę; praėjus pusei amžiaus ši teorija tebekursto ginčus mokslininkų bendruomenėje ir didžiąja dalimi yra atmetama kaip nemoksliška ar net religinė. Neopagonybė dar niekada nebuvo taip suartėjusi su mokslu (nors ir netyčia).

Pentaklių riteris [7] sako: saugokitės uždaros biosferos eksperimentų Žemėje ir kosmoso kolonijose. Jūsų tikėjimas technologijos galia atkurti Žemės aplinką gali jus apgauti. Savireguliacinė, savarankiška, atsinaujinanti sudėtinga gyvybės sistema dabar turi ir savavaldį skaitmeninį sluoksnį. Technogeofiziologija. Terros technoformavimas veda į kitų planetų terraformavimą (žemiško reljefo imitaciją); tai priežastinis ryšys. Mes visi esame technogajiečiai, hologramos Saulučių pasaulio (Daisyworld)[8] kompiuterinėje simuliacijoje, patinka jums tai ar ne. Iškvieskite savo vidinį Arne Næssą.

Radikalus sekuliarizmas pavertė šiuolaikines visuomenes susvetimėjusiomis ir paskandino jas depresijoje. Panašu, kad technogaiečiams labiau nei bet kada reikalingas senas geras ritualas. Moksliniai tyrimai parodė, kad dvasinės praktikos turi tendenciją paversti žmones laimingesniais bei sveikesniais ir suteikti jiems priklausymo jausmą.[9] Meditacija, maldos, giesmės dabar moksliškai tiriamos siekiant įrodyti jų poveikį žmogaus sveikatai ir elgesiui. Tai, kas kadaise buvo savaime suprantama ir giliai įsišakniję kiekvienoje šios planetos kultūroje, dabar turi būti įteisinta metareligijos – mokslo.

Tuo tarpu kur nors Prancūzijoje ar Meksikoje įšventintas šamanas terapeutas trina ribas tarp disciplinų ir gydo pasąmonę teatrališkų veiksmų pagalba. Jis vadina tai psicomagia ir nenuilstamai renka pinigus per sutelktinio finansavimo platformas bei skleidžia „gydymo menu“ evangeliją.[10]

„Šviesos lazdelė“, (2017) www.mzurada.com

Pavasario apeigos: Juodosios saulės su spinduliais transformacija

Ritualas yra vaistas; kai įprasta logika bejėgė, kitos logikos veda tiesiai į transcendentinę (techno)erdvę, vienodai atvirą žmonėms, akmenims ir golemams. Štai kaip tai nusako W. Danielis Hillis: „Įrėžiu akmenyje geometrinių formų raštą. Neišmanantiems šios formos atrodo paslaptingos ir sudėtingos, tačiau aš žinau, kad teisingai išdėstytos jos suteiks akmeniui ypatingų galių, leisiančių jam atsiliepti į užkalbėjimus jokio žmogaus niekada nekalbėta kalba. Aš užduosiu akmeniui klausimus šia kalba, o jis atsakys man rodydamas viziją – mano užkalbėjimo sukurtą pasaulį, įsivaizduotą ant akmens išraižyto rašto rėmuose.“[11] Taigi kompiuterio kietas diskas yra akmuo, ir mūsų laikais vienintelis įmanomas progresas, vienintelis kelias į priekį yra atsigręžimas į šaknis. Senais padavimais ir okultinėmis tradicijomis būtina pasinaudoti – lyg per laiką ir erdvę nusidriekusiu hipertekstu – ne vien mūsų gyvenamos epochos maginiam atgaivinimui, bet išlikimui.

Mėnulis yra akmuo, Saulė neatrodo kaip akmuo, bet jei viskas yra akmuo, tai…? Štai kas Saulė tikrai yra: binarinė būtybė, į juodąją skylę vedantis portalas, visa ko valdovė Saulučių pasaulyje. X-ajame amžiuje gyvenęs išminčius (spėjama, Maslama al-Majriti) pasakė: „Nabatiečiai teigia, kad viską pasaulyje nulemia tik Saulė. Tačiau jie sužinojo, kad ir Mėnulis daro įtaką pasauliui nepriklausomai nuo Saulės ar bet kurios iš kitų septynių planetų. Jie sako, kad visos planetos seka paskui Saulę, visiškai jai paklūsta ir garbina ją dieną naktį. Saulė yra amžinoji era ir jos nepaliauja garbinti jos savo veikla ir poveikiu, nes visi poveikiai yra Saulės galioje. Septynios planetos dalyvauja kai kuriuose Saulės veiksmuose, kaip ir visos kitos pritvirtintos žvaigždės, kurios laikomos Saulės vergėmis. Visos jos garbina Saulę ir nusilenkia jai.“[12] Keturiskart per metus, keturiuose pagrindiniuose taškuose, šie žmonės šlovino binarinę Saulę ir jos tranformaciją – iš tamsos į šviesą, nuo gimimo per pusiausvyrą, stiprumo piką ir vėl pusiausvyrą iki mirties – tokia malda:

Šlovinti Esybę &#x2600, kūrėjų kūrėją, visa ko tęsėją, visų esybių esatį (singuliarumas) → kartoti x6 → „tebūnie palaiminta!“ → melsti: [Bandilas = Dahimas, Abdulas, Dahifas, Atiyefas, Maghnamas, Ghadees] + Tahimarees → kartoti x6 (binarinis) → globoki Mėnulį, globoki mumi → kartoti x6 (šešioliktainis) → šlovinti Esybę ☼ Amen, Amen. || 

Wargo krateris, nuotrauka: NASA/ „Goddard“ kosminių skrydžių centras /Arizonos valstijos universitetas (https://moon.nasa.gov/resources/159/wargo-crater/)

Mėnulis yra akmuo yra akmuo yra akmuo *

Jei norima kreiptis į kitas planetas ar šviesulius prašant jų pagalbos sau ar pasauliui, nabatiečiai nubrėžė gaires ir tokiam atvejui. Norėdami kalbėti su Mėnuliu Svarstyklėse (tokia šiemet yra Mėnulio padėtis per pavasario lygiadienį), sekite šiuos nurodymus:

Pradėti per: U+1F305 → dėvėti molinį diržą → atlikti aukojimą prie upės → laikyti rankoje varinę strėlę (pagamintą, kai Merkurijus buvo Avino ženkle, o Venera Jautyje) → bėgti prieš upės srovę, pirmyn ir atgal → kartoti x5, tada mesti strėlę į upę → susikurti laužą iš džiunglių medžių ir pridėti šiek tiek žolės → bėgioti aplink laužą iki uždusimo, tada sustoti → nupiešti pelenais: o –> —–Ghinetee—-Ghinetee—–| → kviesti Mėnulio tarną (šešioliktainis) → prašyti → ar ritualas atliktas tinkamai? → N = pradėti iš naujo | → Y = prašymas patenkinamas akimirksniu ||

(Mėnulis Svarstyklėse: 21-23/03/2019 (Supermėnulis), 17-19/04/2019, 14-16/05/2019, 11-13/06/2019, 8-10/07/2019, 4-6/08/2019, 1-2/09/2019, 28-30/09/2019, 25-27/10/2019, 22-24/11/2019, 19-21/12/2019)

* Mėnulis yra arba akmuo (U+2BDD), arba proto valdymo stotis (t. y. signalo stiprintuvas, U+26B8), tačiau vėlgi – viskas yra akmuo.

Ethelbertas W. Bullingeris, „Žvaigždžių liudininkas“. Kregel Publications, 2003 m. (1893 m. leidimas).

Nuorodos:

[1] Johnjoe McFadden: Quantum Evolution: Life in the Multiverse, Flamingo, 2011

[2] FoAM; http://constantvzw.org/site/-Alchorisma,217-.html

[3] Rupert Sheldrake: Liberating Science from Pervading Materialism, Architectural Review, Jan. 31, 2012

[4] https://www.sheldrake.org/files/pdfs/papers/Setting-Science-Free-from-Materialism.pdf 

[5] Op. cit.

[6] RYBN, http://constantvzw.org/site/-Alchorisma,217-.html

[7] Suzanne Treister: Hexen 2.0, Black Dog Publishing, 2012; http://www.suzannetreister.net/HEXEN2/HEXEN_2.html 

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Daisyworld

[9] Rupert Sheldrake: Science and Spiritual Practices: Transformative experiences and their effects on our bodies, brains and health, Coronet, 2018

[10] Alejandro Jodorowsky: Psychomagic: The Transformative Power of Shamanic Psychotherapy, Inner Traditions, 2010; https://www.indiegogo.com/projects/psychomagic-an-art-to-heal#/ 

[11] Daniel Hillis: The Pattern on the Stone: The Simple Ideas that Make Computers Work, Basic Books, 1998

[12] Ghayat Al-Hakim. The Goal of the Wise. Trans. Hashem Atallah, Ouroboros Press, 2002; Picatrix. Ghayat Al-Hakim. The Goal of the Wise. Trans. Hashem Atallah and Geylan Holmquest; ed. William Kiesel, Ouroboros Press, 2008

Iliustracija viršuje: „Skambantis akmuo“, (2017-2019) www.mzurada.com

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *